babysign.nl

Just another WordPress site

Wat is een vmbo.

In de media wordt vaak gedacht dat het vmbo een opstapje is voor leerlingen om een baan te krijgen in de ambtenarij, techniek, verpleging en tandheelkunde. Dit is zeker het geval tot ver in de tienerjaren, wanneer een jonge leerling in het openbare stelsel terechtkomt. Het vmbo zorgt dan voor een goede route en begint het kind te onderwijzen in de toekomstmogelijkheden op de verschillende terreinen die het zou kunnen kiezen na het afronden van...