babysign.nl

Just another WordPress site

Het belang van leren

hoogbegaafd

Zij stellen dat hoogbegaafdheid begeleiding zijn betekent dat er iets speciaals aan je is dat je in staat stelt elk onderwerp en elke leerstijl onder de knie te krijgen. Het resultaat voor iedereen die ernaar streeft iets onder de knie te krijgen, is dat hij er succes mee heeft. Iemand die bijvoorbeeld een geavanceerde tennistechniek ontwikkelt, wordt beschouwd als hoogbegaafd. De persoon heeft iets in zichzelf aangeboord dat hem in staat stelde de ingewikkelde techniek te beheersen. De wetenschappelijke opvatting is dat begaafdheid gelijk staat aan individuele vakbekwaamheid. Het individu is geschapen met een bepaalde bekwaamheid die hem of haar in staat stelt een bepaald gebied te beheersen.

Een mens wordt door anderen niet alleen beoordeeld op zijn prestaties, maar ook op hoe goed hij de actualiteit bijhoudt. De verblinding door de media en de concurrentie op school en thuis onderstrepen alleen maar hoe belangrijk het is hoogbegaafd te zijn. Een kind dat hoogbegaafd is, wordt in zoverre begrepen dat hij of zij zich bewust is van dingen die andere kinderen niet weten. Zij maken zich meer zorgen over datgene waarvan zij zich niet bewust zijn en dit kan alleen worden bereikt door zelf opgeleid te zijn. Het kind dat hoogbegaafd is, wordt niet geholpen door leerkrachten die zijn opgeleid om alleen semesters te onderwijzen. Het kind wordt echter niet geholpen door leerkrachten die alleen vertrouwd zijn met de onderwijssyllabus. Leraren die vertrouwd zijn met het onderwerp helpen de leerlingen voor te bereiden op de toekomst en te vechten voor het recht een wetenschapper genoemd te worden. Leraren moeten worden opgeleid, zodat zij leerlingen kunnen sensibiliseren zonder hen te dwingen op een bepaalde manier te studeren. Het zijn de leraren die moeten worden opgeleid, niet alleen om studenten te helpen creatieve probleemoplossers te zijn, maar ook om studenten te helpen tot een consensus te komen om hun verschillende meningen over een bepaalde kwestie op te lossen.

Creativiteit ontdoet de persoonlijkheid van haar authenticiteit, en daagt de leerlingen uit een nieuwe identiteit te vormen. Studenten moeten zich ontdoen van elk spoor van een persoonlijkheid die door leraren en ouders kan worden geïdentificeerd. De student die zich op zijn gemak voelt bij de traditionele onderwijsmethodes is een student die goed zal kunnen opschieten met allerlei soorten studenten, docenten en afdelingen. Dit komt omdat de persoonlijkheid op het niveau van de leerling wordt gecreëerd. Dit is het echte doel van onderwijs, het creëren van persoonlijkheden. Helaas geven veel leraren de voorkeur aan het uit het hoofd leren van de leerstof. Dit is wat de NCLB ten onrechte kenmerkt.

Het is niet mogelijk de persoonlijkheid van een onderwijzeres te beoordelen aan de hand van een tekening die zij op het bord maakt. Een perfecte persoonlijkheid is onmeetbaar omdat het onmogelijk is deze te beoordelen aan de hand van een door de onderwijzeres getekende foto. In plaats daarvan worden testmethoden gecreëerd om mogelijke persoonlijkheidsvalkuilen bij de leerkrachten op te sporen. Criminele agenten moeten paranoïde zijn tegen beginnende criminelen die proberen op hen te azen. Het vermogen van een persoon om zijn baan te begrijpen en te doorgronden ligt in de handen van de mensen met wie hij omgaat. Zij moeten worden beschermd en aangemoedigd om hun werk goed uit te voeren.

Dit zijn de dingen die u moet overwegen wanneer u gemachtigd bent om een onderzoek in te stellen. Hopelijk bewijst deze informatie dat u er alles aan wilt doen om uw leerlingen de best mogelijke onderwijservaring te bieden. Natuurlijk, alle kinderen zijn verschillend en hebben individuele leerbehoeften. Het ene kind kan worden tegengehouden vanwege zijn gezichtsvermogen. Een ander kind kan worden tegengehouden omdat hij de natuurkundelessen niet kan bijhouden. Ieder kind heeft wel iets waar hij of zij mee bezig is, of dat nog moet worden voltooid.

Helaas hebben veel leraren op openbare scholen slechts een staat van dienst van tien jaar als het om onderwijs gaat. Hierdoor kennen zij niet de lingo, methoden of technieken die hedendaagse leerkrachten gebruiken om uw kind te motiveren, aan te moedigen en in verrukking te brengen. Sommige leraren worden niet tegengehouden omdat ze maar een paar leerlingen in hun klas hebben. Dit geldt echter niet voor de talrijke individuen die zichzelf dwingen om door te zetten tegen onoverkomelijke kansen in.

Personen die geïntrigeerd zijn door leerlingen buiten het domein van het “gewone” leren, zijn gefascineerd door kinderen. Personen die opgewonden zijn door de “utsu”, liefde, passie en succes “val” lesgeven aan kinderen. Focus op het leren van kinderen om onafhankelijke leerlingen te zijn. Trapeurs zijn unieke persoonlijkheden. Zij inspireren door hun persoonlijke interesses, wereldbeelden en passies met betrekking tot hun vakgebied.

omaticiteit

Dit is een citaat van Tom Covey, auteur van De treinreis naar huis.

“De belangrijkste kwaliteit die elke openbare bestuurder moet hebben, is het vermogen om mensen te motiveren. Als dat lukt, valt de rest van het werk op zijn plaats.” tom Covey

In de snelle, snel veranderende wereld van de huidige en toekomstige technologie, heeft het aanleren van leerlingen om snugger, flexibel en enthousiast te worden over leren zijn eigen unieke uitdagingen en voordelen. Het positieve effect van de nadruk op kritisch denken en de vraag naar onmiddellijke bevrediging, resulteert in leerlingen die leergierig zijn en willen analyseren. In deze nieuwe, door technologie gedreven omgeving kunnen studenten die belangstelling hebben voor kritisch weten en leren, hun plaats vinden in de wereld van onderzoek en wetenschap.

Lees meer:

Begeleiding hoogbegaafdheid

Is mijn kind hoogbegaafd 

Leave a Reply

Your email address will not be published.